MENU

 ZAKRES USŁUG

 ADRES

BLWM Sp. z.o.o.

ul. Kożuchowska 20c

65-364 Zielona Góra

 

Tel. +48 68 320 07 06

E-Mail: biuro@blwm.pl

Copyright 2020 - 2023 | Created by BLWM

  1. pl
  2. en

BLWM wykorzystuje techniki wizualne (inspekcję telewizyjną lub skaner optyczny) zarówno do kontroli stanu technicznego wnętrza orurowania w czasie rzeczywistym, jak i do analiz strukturalnych przewierconej formacji skalnej.

 

W otworach zarurowanych techniki te umożliwiają między innymi wstępną ocenę korozji orurowania osłonowego, szczelności połączeń rurowych, głębokości zabudowy filtrów i rozmieszczenia stref perforacji strzałowej, jak również analizę pierwotnych i wtórnych wad konstrukcyjnych w otworze. Na podstawie obecności osadów sypkich lub inkrustacji powstałych z wytrąceń chemicznych, możliwa jest również ocena zaawansowania procesów kolmatacji zachodzących w strefie czynnej otworu. Prowadzone w otworach bosych badania umożliwiają ocenę skawernowania formacji skalnej, natomiast w filtrach ze szczeliną ciągłą możliwy jest pomiar wielkości ziarna obsypki.


Dzięki stosowanym systemom kamer, badaniu podlegać mogą kolumny rur oraz otwory niezarurowane o średnicy 50 - 1500 mm, przy maksymalnej głębokości pomiaru ponad 2500 m. Stosowane kamery są zazwyczaj urządzeniami z ruchomymi głowicami o swobodnym osiowym i radialnym obrocie oraz obiektywami z wielokrotnym zoomem optycznym. W otworach głębokich, z uwagi na ciśnienie słupa wody, stosuje się zestawy kamer umożliwiające wielokierunkową rejestrację obrazu. W celu inspekcji obiektów poziomych (np. drenów studni promienistych lub rurociągów przesyłowych) stosowane są specjalne systemy jezdne, umożliwiające poziomy ruch kamer.

Inspekcja TV

 

Badania z wykorzystaniem

technik optycznych