MENU

 ZAKRES USŁUG

 ADRES

BLWM Sp. z.o.o.

ul. Kożuchowska 20c

65-364 Zielona Góra

 

Tel. +48 68 320 07 06

E-Mail: biuro@blwm.pl

Copyright 2020 - 2023 | Created by BLWM

 1. pl
 2. en

W trakcie eksploatacji produkcyjne otwory hydrogeologiczne ulegają procesom starzenia, czego wynikiem jest ich spadek wydajności jednostkowej w czasie. Zależnie jednak od konstrukcji otworu, rodzaju filtra, doboru granulacji obsypki żwirowej, lokalnych warunków hydrogeologicznych oraz przebiegu eksploatacji, starzeją się one w różnym tempie. Aby zapewnić im najdłuższą możliwą żywotność produkcyjną, kluczowe jest przy tym w pierwszej kolejności ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie, a następnie racjonalna eksploatacja, uzupełniona badaniami diagnostycznymi oraz cyklicznym monitoringiem.

 

 

BLWM traktuje studnie głębinowe jako otwory produkcyjne o specjalnym przeznaczeniu, stosując w nich równie zaawansowane, geofizyczne techniki badawcze. Z uwagi jednak na zróżnicowane konstrukcje otworów oraz wysokie wymogi sanitarne, zarówno jednostki pomiarowe, sondy, kamery i inne urządzenia wgłębne, jak również same procedury przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych, zostały odpowiednio zaadaptowane do wysokich oczekiwań użytkowników otworów studziennych.

 

 

BLWM, specjalizując się w badaniu tego typu urządzeń wodnych, zapewnia rygorystyczne wymogi sanitarne dotyczące czystości ujęć wód pitnych. Dokłada przy tym najwyższych starań aby stosowane sondy, kable i osprzęt wyłączyć z pracy w środowiskach, mogących zagrażać jakości wód podziemnych.

 

 

Diagnostyka studni głębinowych:

 

 • ocena stanu technicznego wnętrza orurowania
 • weryfikacja konstrukcji orurowania z dokumentacją
 • ocena skorodowania kolumny rur okładzinowych
 • pomiar grubości ścianki rur okładzinowych
 • ocena stanu zacementowania rur okładzinowych
 • ocena szczelności korków iłowych
 • ocena stanu technicznego obsypki filtracyjnej
 • wyznaczanie rozkładu dopływów wód do otworu
 • ocena warunków fizykochemicznych w otworze
 • analiza strefowej wydajności otworów
 • analiza przepustowości filtra
 • analiza problematyki napływu wód niepożądanych
 • analiza migracji wód poza orurowaniem okładzinowym
 • analiza problematyki piaszczenia otworu
 • analiza starzenia się otworów i spadku ich wydajności
 • ocena szczelności złączy rurowych
 • ocena skrzywienia osi otworu od pionu

Studnie głębinowe i piezometry

 

Badania w eksploatacyjnych oraz obserwacyjnych

otworach hydrogeologicznych