MENU

 ZAKRES USŁUG

 ADRES

BLWM Sp. z.o.o.

ul. Kożuchowska 20c

65-364 Zielona Góra

 

Tel. +48 68 320 07 06

E-Mail: biuro@blwm.pl

Copyright 2020 - 2023 | Created by BLWM

 1. pl
 2. en

Badania w niezarurowanych otworach złożowych są jednym z głównych obszarów działalności BLWM. Podstawowym zadaniem jest przy tym ocena stanu technicznego odwiertu, jak również jakościowa i ilościowa analiza przewierconej formacji skalnej.

 

 

Badanie skał otaczających:

 

 • analiza litologiczno-złożowa i korelacja poziomów litostratygraficznych
 • ilościowa ocena parametrów złożowych (porowatości, przepuszczalności, nasycenia)
 • określanie mineralizacji płynów złożowych
 • analiza parametrów strukturalnych przewierconej formacji skalnej
 • ocena warunków hydrodynamicznych w otworze (wyznaczanie stref i określanie wydajności dopływu wód złożowych do otworu oraz lokalizacja horyzontów ucieczki płynów wiertniczych)

 

 

Ocena stanu technicznego odwiertu:

 

 • wyznaczanie geometrii otworu wiertniczego (średnicy, objętości, kształtu)
 • wyznaczanie trajektorii otworu (pomiar krzywizny)
 • badanie stanu ścian otworu (nierówności, przewężeń, wymyć, obrywów i kawern)
 • wykrywanie naturalnych i sztucznych przeszkód w otworze wiertniczym
 • charakterystyka fizykochemiczna płuczki i płynów złożowych

 

Otwory poszukiwawcze

 

Badania w niezarurowanych otworach poszukiwawczych i geologiczno-rozpoznawczych