MENU

 ZAKRES USŁUG

 ADRES

BLWM Sp. z.o.o.

ul. Kożuchowska 20c

65-364 Zielona Góra

 

Tel. +48 68 320 07 06

E-Mail: biuro@blwm.pl

Copyright 2020 - 2023 | Created by BLWM

  1. pl
  2. en

BLWM oraz współpracujący z firmą specjaliści posiadają wiedzę oraz dysponują wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie interpretacji badań zarówno w zarurowanych otworach produkcyjnych, jak i w niezarurowanych otworach poszukiwawczych. Wysoki standard dokonywanych przez nas interpretacji sprawił, że staliśmy się zaufanym partnerem dla szerokiego grona klientów: zakładów górniczych, firm wiertniczych, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, wodociągów, producentów wód i napojów, biur projektowych oraz lokalnych organów administracji geologicznej. Wykonywane przez nas prace interpretacyjne skupiają się głównie na rozwiązywaniu zagadnień z zakresu geologii złożowej, hydrogeologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i surowcowej.

Interpretacja pomiarów

 

Przetwarzanie i analiza pozyskanych

danych pomiarowych