MENU

 ZAKRES USŁUG

 ADRES

BLWM Sp. z.o.o.

ul. Kożuchowska 20c

65-364 Zielona Góra

 

Tel. +48 68 320 07 06

E-Mail: biuro@blwm.pl

Copyright 2020 - 2023 | Created by BLWM

  1. pl
  2. en

Na współpracy ze specjalistycznymi firmami serwisowymi BLWM pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych w otworach:

 

 

  • Badania skuteczności zabiegów regeneracji i renowacji, w tym kwasowania otworów
  • Badania poprzedzające lub towarzyszące rekonstrukcjom otworów
  • Głębokościowy pobór próbek stałych i płynnych z otworów
  • Badania odcinków nachylonych i poziomych w otworach
  • Uszczelnianie przecieków w obrębie kolumn rur okładzinowych
  • Lokalizacja i wydobycie obiektów utraconych w otworach
  • Analiza przyczyn i skali awarii w otworach oraz pomoc w ich usuwaniu
  • Pomoc w odbudowie lub zwiększeniu wydajności i produkcji z otworów

Usługi specjalne

 

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

technicznych w otworach