MENU

 ZAKRES USŁUG

 ADRES

BLWM Sp. z.o.o.

ul. Kożuchowska 20c

65-364 Zielona Góra

 

Tel. +48 68 320 07 06

E-Mail: biuro@blwm.pl

Copyright 2020 - 2023 | Created by BLWM

 1. pl
 2. en

BLWM specjalizuje się w ocenie stanu technicznego zarurowanych otworów produkcyjnych. Na podstawie pomiarów geofizycznych oraz inspekcji telewizyjnych precyzyjnie diagnozujemy stan techniczny otworów będących w eksploatacji oraz kontrolujemy nowo wiercone otwory. Prowadzone pomiary służą również opracowywaniu koncepcji likwidacyjnych dla starszych otworów, które nie nadają się do dalszej eksploatacji, jak również są podstawą w planowaniu rekonstrukcji i renowacji otworów. Powyższe uzupełnia cykliczny monitoring starzenia się otworów i ocena ich hydraulicznej sprawności.

 

 

Diagnostyka starych otworów produkcyjnych:

 

 • ocena stanu technicznego wnętrza orurowania
 • weryfikacja konstrukcji orurowania z dokumentacją
 • ocena skorodowania kolumny rur okładzinowych
 • pomiar grubości ścianki rur okładzinowych
 • ocena stanu zacementowania rur okładzinowych
 • ocena szczelności korków iłowych
 • ocena stanu technicznego obsypki filtracyjnej
 • wyznaczanie rozkładu dopływów wód do otworu
 • ocena warunków fizykochemicznych w otworze
 • analiza strefowej wydajności otworu
 • analiza przepustowości filtra lub stref perforacji strzałowej
 • analiza problematyki napływu wód niepożądanych
 • analiza migracji wód poza orurowaniem okładzinowym
 • analiza problematyki piaszczenia otworu
 • analiza starzenia się otworów i spadku ich wydajności
 • ocena szczelności złączy rurowych
 • ocena skrzywienia osi otworu od pionu

 

 

Odbiór techniczny nowych otworów:

 

 • audyt powykonawczy jako podstawa odbioru robót wiertniczych
 • pomiary weryfikujące w trakcie wiercenia otworów

Otwory produkcyjne

 

Badania w kolumnach rur okładzinowych oraz kolumnie filtrowej zarurowanych otworów eksploatacyjnych